بعد از گذشت 5 سال و فعالیت مستمر شرکت فنی مهندسی فرا دانش تتیس کارمانیا، سایت اناری با مدیریت علی اسدی تأسیس گشته . مهمترین فعالیت در زمینه های طراحی مدارهای آموزشی و صنعتی و همچنین فروش قطعات الكترونیك می باشد.

آدرس دفتر کرمان: بخش مرکزی - شهر کرمان-محله بلوار جمهوری اسلامی-کوچه امام جمعه 19-کوچه آبنوس 26-پلاک 0-ساختمان دانش-طبقه دوم- - پارک علم و فناوری کرمان


شماره تماس: 3432132237
ایمیل:
ali.asadi.qom@gmail.com

مدیر مسئول سایت: علی اسدی